Historia

Augustowska Spółdzielnia Spożywców w Augustowie jest silnie powiązana z powojennym rozwojem społeczno – gospodarczym miasta Augustowa. Jej początki sięgają 1946r., kiedy to zaraz po wojnie, pomimo ogólnych zniszczeń miasta sięgających 70% i wielu niedostatków, grupa entuzjastów i sympatyków ruchu spółdzielczego 17 marca 1946r. na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim powołała do życia Spółdzielnię Spożywców w Augustowie.
Na zebraniu konstytutywnym uchwalono wysokość udziałów na 100 zł wg starej waluty obowiązkowe wpisowe 10 zł
Pierwszy Zarząd Spółdzielni tworzyli Koczela Adam, Rudzki Paweł, Frąckiewicz Halina.
 
Lata 1947-1962 to okres wzrostu potencjału gospodarczego Spółdzielni i poszerzenia zakresu jej działalności. Prowadzone były różnorodne inwestycje.
W 1950 roku uruchomiono wytwórnię Wód Gazowanych przy ulicy Przemysłowej. Natomiast w latach 1953-1955 obok wspomnianej wytwórni - wybudowano nową piekarnię mechaniczną (o zdolności produkcyjnej 10,5 tony na dobę). W lipcu 1962 roku oddano do użytku znaną w Polsce i dziś będącą wizytówką Augustowskiej Spółdzielni Spożywców -Magiczną Restaurację „Albatros".
Na koniec 1962 roku działalność prowadziło 38 sklepów, 5 zakładów stałych i 6 sezonowych w gastronomii. Zatrudnienie wynosiło 268 osób.
 
Z dniem 1 lipca 1967r. Spółdzielnia traci samodzielność i staje się Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku.
Z dniem 1 czerwca 1975 roku przeprowadzono reorganizację struktur administracji państwowej, zlikwidowano powiaty i powołano do życia nowe województwa. Skutek był taki, że naszą jednostką nadrzędną w miejsce dotychczasowej Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku została Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców w Suwałkach.
 
Lata 1980-89 przyniosły zmiany o znaczeniu historycznym dla kraju, a w konsekwencji również dla Spółdzielni. W dniu 30 listopada 1982 roku grupa członków założycieli wykorzystując założenia reformy gospodarczej i sytuację społeczno-gospodarczą zwołała Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Powołano do życia samodzielną jednostkę organizacyjna „Społem" Powszechną Spółdzielnie Spożywców w Augustowie.
 
W 2001 roku Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem„ w Augustowie zmieniła nazwę na Augustowską Spółdzielnię Spożywców. W ten sposób Zarząd i Rada Spółdzielni chciała podkreślić lokalne znaczenie firmy.