Kontakt

Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców
ul. Mostowa 3
16-300 Augustów

NIP: 846 000 22 75
REGON: 001078659

TELEFONY:
 
87 643 3244, 605 767 983 - SEKRETARIAT
Fax 87 643 3244
 
 
87 643 2444, 530 843 253 – PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU, GŁÓWNY KSIĘGOWY
 
 
87 643 2048, 530 879 782, 530 832 750 – DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 
 
87 643 3779, 530 843 112 – DZIAŁ KADR I PŁAC
 
87 643 32 45,  530 824 476 - DZIAŁ HANDLU, PRODUKCJI I MARKETINGU
 
87 643 2472, 530 716 882, 530 817 959 -  DZIAŁ INWESTYCJI
 
 
87 6432024, 530 826 295 -  PIEKARNIA, CIASTKARNIA
 
 
87 643 2123, 530 846 078 - RESTAURACJA „ALBATROS” KIEROWNIK
FAX 87 643 6771
530 834 006 – BUFET
87 643 2488, 530 810 694 - KUCHNIA
 
87 643 6765, 530 854 190 - BAR „BARTEK”
 
87 643 643 3247, 530 863-441 - BAR „PTYŚ

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców, Mostowa 3, 16-300 Augustów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców, Mostowa 3, 16-300 Augustów; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego biuro@spolem.augustow.pl